01 januari 1995

Effecten van de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde op degebieden die onder de Natuurbeschermingswet vallen

Aangegeven wordt wat de te verwachten effecten zijn van het extra baggeren en storten dat gaat plaatsvinden bij de verruiming (verdieping) van de vaarweg in de Westerschelde. Gekeken is naar gebieden die onder de Natuurbeschermingswet vallen. Dit zijn : het Verdronken Land van Saeftinge, het Schor van Waarde en de Verdronken Zwarte Polder. Beschreven wordt wat het verruimen inhoudt en wat de uitgangspunten zijn bij het inschatten van de effecten. Verder wordt aangegeven welke maatregelen uitgevoerd zullen worden om de effecten te minimaliseren en natuurherstel te bevorderen. Een intensief projectmetingsprogramma, uit te voeren door Rijkswaterstaat, draagt zorg voor de monitoring van de effecten van de verruiming en biedt mogelijkheden voor bijsturing. Conclusie is dat er niet wezenlijk afbreuk gedaan wordt aan de waardevolle kenmerken van de gebieden.

Auteur S.A. de Jong, P. van Heteren, N.L. Houtekamer, [et. al]
Nummer J0559 ZL
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat,Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL). - Middelburg
ISBN Nota AX 95.043 ; RVO 95.02 ; NWL 95.17
Trefwoorden waterkwaliteit ecosystemen slib natuur bodemdieren vogels verdieping Westerschelde