23 mei 2012

Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2010

Rapportage beschikbare hydrodynamische, fysisch- chemische en biologische data van 1996 t/m 2010 voor de Westerschelde en de monding. De rapportage is opgesteld in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 en vormt een van de bouwstenen voor de vergunningverlening van de 3e verdieping van het Schelde-estuarium.