01 januari 2002

Een natuurlijke opwaardering

In dit rapport worden mogelijke maatregelen onderzocht om de erosie van het schor en slik van waarde (Zuid-Beveland) te stoppen. Het nevendoel is te voorkomen dat de archeologische waardevolle resten van het verdronken dorp Valkenisse in de golven verdwijnen. Het rapport is vervaardigd door RIKZ, met als doel om een besluit van RWS, directie Zeeland mogelijk te maken over een bescherming van het gebied.

Ondertitel Beslissingsondersteunend document voor het verbeteren van het schor en slik bij Waarde
Auteur RIKZ, Middelburg; Jaap Consemulder, Gert-Jan Liek
Nummer SL-113
ISBN Rapport RIKZ/2002.055
Te leen ja