01 november 2004

Economie als bouwsteen

In het dossier “Economie als bouwsteen” presenteert ProSes de uitkomsten van de maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA’s) en de daaraan gerelateerde onderzoeken. Het doel van dit dossier is de opgedane kennis te borgen ten behoeve van de medewerkers van ProSes 2010 en andere betrokkenen.

In het dossier “Economie als bouwsteen” presenteert ProSes de uitkomsten van de maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA’s) en de daaraan gerelateerde onderzoeken. Het doel van dit dossier is de opgedane kennis te borgen ten behoeve van de medewerkers van ProSes 2010 en andere betrokkenen. Daarnaast wil ProSes met dit dossier een breder publiek kennis laten nemen van de economische onderzoeken die de afgelopen twee jaar zijn uitgevoerd.

Het dossier bespreekt achtereenvolgens de MKBA’s voor de thema’s veiligheid tegen overstromen (Overschelde), toegankelijkheid en natuurlijkheid. Daarbij worden niet alleen de resultaten van de MKBA’s zelf beschreven, maar ook de resultaten van de onderliggende studies, die als input hebben gediend voor de MKBA’s. Elk thema sluiten we af met een conclusie en aandachtspunten. De conclusie heeft betrekking op het eindresultaat van de MKBA’s.

De aandachtspunten worden door de onderzoekers van de MKBA’s (Vito en CPB) onderschreven. De bijlagen van het dossier bevatten meer achtergrondinformatie, zoals een quick scan van de Voorhavens en een korte omgevingsschets van het Schelde-estuarium.