21 november 2006

Ecologische monitoring Walsoorden

Dit rapport beschrijft de ecologische gevolgen van een proef met het storten van baggerspecie bij de plaat van Walsoorden.

Dit rapport beschrijft de ecologische gevolgen van een proef met het storten van baggerspecie bij de plaat van Walsoorden. Bij de monitoring van de effecten is vooral gekeken naar het macrobenthos (dat zijn bodemdieren groter dan 1 mm).

Deze bodemdieren zijn gevoelig voor veranderingen in de hoogte van de bodem, de grootte van de zandkorrels en de stroomsnelheid van het water. Ook veranderingen in bijvoorbeeld de voedselproductie en het voorkomen van algenmatten of schorrenplanten zijn bepalend voor hun bestaan.