16 april 2013

Derde verruiming schelde voortgangsrapport data 2010-2011

Voorliggend rapport is het eerste Voortgangsrapport over de derde verruiming van de Schelde. Er is voor geopteerd om aan alle vergunningverlenende instanties het ganse verhaal te rapporteren. Dit wil zeggen dat het rapport zowel de Westerschelde als de Beneden-Zeeschelde omvat. Er werd eerder een gedeeltelijk Voortgangsrapport opgesteld met de data vanaf de start van de verruiming tot en met de data van het meetjaar 2010. Voorliggend rapport bevat de data tot en met het meetjaar 2011.