01 januari 2005

Derde memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium

Auteur Minister VenW: Karla Peijs, Minister LNV: Dr. C.P. Veerman, Staatssecretaris VenW: Drs. M.H. Schultz van Haegen en de minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur: K. Peeters
Nummer SL-159
Te leen ja
Fysieke vindplaats idem pdf.
Bestanden