03 maart 2010

Definitief aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

Eén van de gemeenschappelijke projecten van de OS2010 was het voorstellen en afstemmen van de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van het Schelde-estuarium. Voor de Westerschelde werden deze (IHD) opgenomen in het definitief aanwijzings-besluit Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe d.d. 23 december 2009.