01 januari 1997

De oevers langs de Zeeschelde

In dit artikel wordt ingegaan op de evolutie van uniformiteit van de uitsluitend op bescherming gerichte structuur, die werd toebedacht aan de oevers van de getijdenrivieren, naar structuurdiversiteit. Dankzij onder meer de algemene Milieu-impactstudie voor het eerste deel van het Sigmaplan veranderde de uniforme benadering van de dijkstructuur en werden meerdere op (landschaps)ecologische waarden gebaseerde alternatieven uitgewerkt en inmiddels deels gerealiseerd.

Ondertitel van uniformiteit naar structuurdiversiteit
Auteur Ministerie Vlaamse Gemeenschap: M. Hoffmann; W. Graré; P. Meire
Nummer SL-788
Fysieke vindplaats idem pdf.
Trefwoorden schelde dijken vlaanderen ecologie buitendijkse deltagebiedenhabitat natuurontwikkelingen
Bestanden