01 januari 2004

Beschrijving zandbalans Westerschelde en monding

In dit rapport wordt voor de Westerschelde en monding (zowel het Nederlandse deel als het Belgische deel) de interne zandhuishouding opgesteld. Hieruit wordt vervolgens de zandbalans opgesteld, waarbij de ‘natuurlijke’ zanduitwisselingen tussen verschillende gebieden wordt bepaald, rekening houdend met de ingrepen (bageren, storten en zandwinning) van de mens.
Het rapport besluit met een aantal praktische aanbevelingen voor het verbeteren van de zandbalansen die in de volgende jaren gemaakt zullen worden. De meeste aanbevelingen hebben betrekking op het verbeteren van de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van (historische en toekomstige) gegevens in het Belgische deel van de monding.

Auteur Gertjan Nederbragt, Gert-Jan Liek, RIKZ Middelburg
Nummer SL-134 idem pdf
In opdracht van RWS, directie Zeeland
ISBN Rapportnummer: RIKZ/2004.020
Bestanden