01 januari 2005

Beoordelingskader Schelde-estuarium

Het rapport van het Beoordelingskader voor het Schelde-estuarium (BKSE) bestaat uit vijf onderdelen:
Deel 1: Doelstelling van het beoordelingskader Schelde-estuarium, doelstellingen van de Lange
Termijn Visie Schelde-estuarium (LTV), methodiek van deze studie en beoordeling van de bruikbaarheid van het Environmental Goods & Services concept.
Deel 2: Procesanalyse en selectie van proces- en beleidsindicatoren voor de vijf LTV thema’s van het beoordelingskader: veiligheid, toegankelijkheid, natuurlijkheid, toerisme en recreatie, en visserij.
Deel 3: Beschrijving van iedere beleidsindicator volgens een vaste structuur in een fiche.
Deel 4: Eerste invuloefening van de beleidsindicatoren voor het jaar 2003
Deel 5: Socio-economische kentallen database.

Auteur Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; Administratie Waterwegen en Zeewezen; Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; Haecon; HKV Lijn in Water.
Nummer SL-249 pdf
ISBN referentienummer 03/07709/dl
Fysieke vindplaats pdf
Bestanden