21 september 2007

Basisrapport Zoutdynamiek

In het Basisrapport Zoutdynamiek worden de belangrijkste effecten op de zoutdynamiek van het estuarium gepresenteerd van de mogelijke alternatieven van de verruiming van de vaargeul(aanleg en onderhoud).

In het Basisrapport Zoutdynamiek worden de belangrijkste effecten op de zoutdynamiek van het estuarium gepresenteerd van de mogelijke alternatieven van de verruiming van de vaargeul (aanleg en onderhoud). De mogelijke effecten van alternatieven inzake (flexibel) storten van de onderhoudsbaggerspecie worden als niet onderscheidend beschouwd inzake de zoutdynamiek en derhalve niet onderzocht.