21 september 2007

Basisrapport Slibdynamiek

Het Basisrapport Slibdynamiek presenteert de belangrijkste verwachte effecten van de onderzochte alternatieven van de verruiming van de vaargeul (aanleg en onderhoud) op de slibdynamiek van het estuarium.

Het Basisrapport Slibdynamiek presenteert de belangrijkste verwachte effecten van de onderzochte alternatieven van de verruiming van de vaargeul (aanleg en onderhoud) op de slibdynamiek van het estuarium.