25 oktober 2007

Basisrapport Natuur

Het basisrapport Natuur beschrijft de natuurstudie van de effecten van de verruiming van vaarweg en van de varianten van het storten van de aanlegbaggerspecie en het storten van de onderhoudsbaggerspecie op de ecologische ontwikkeling van het Schelde-estuarium, toegespitst op natuur- en habitattypen, aandacht¬soorten en het ecologische functioneren.

Het basisrapport Natuur beschrijft de natuurstudie van de effecten van de verruiming van vaarweg en van de varianten van het storten van de aanlegbaggerspecie en het storten van de onderhoudsbaggerspecie op de ecologische ontwikkeling van het Schelde-estuarium, toegespitst op natuur- en habitattypen, aandacht¬soorten en het ecologische functioneren.