21 september 2007

Basisrapport Morfologie

Het basisrapport Morfologie beschrijft de studie van de effecten van de verruiming van de vaargeul en varianten van het storten van de aanlegbaggerspecie en het storten van de onderhoudsbaggerspecie op de morfologische ontwikkeling van het estuarium.

Het basisrapport Morfologie beschrijft de studie van de effecten van de verruiming van de vaargeul en varianten van het storten van de aanlegbaggerspecie en het storten van de onderhoudsbaggerspecie op de morfologische ontwikkeling van het estuarium.