11 oktober 2006

Antwoordnota verruiming vaargeul

De Antwoordnota beschrijft de antwoorden van de Nederlandse en Vlaamse overheid op de reacties die binnenkwamen op de Startnotitie/Kennisgeving. Deze Antwoordnota is een officiële stap in de Nederlandse m.e.r-procedure. In Vlaanderen is die niet verplicht.

De Antwoordnota beschrijft de antwoorden van de Nederlandse en Vlaamse overheid op de reacties die binnenkwamen op de Startnotitie/Kennisgeving. Deze Antwoordnota is een officiële stap in de Nederlandse m.e.r-procedure. In Vlaanderen is die niet verplicht.