01 september 2003

Alternatieve stortstrategie Walsoorden, drie rapporten (Engelstalig)

In 2001 heeft het Port of Antwerp Expert Team (PAET) een alternatieve strategie voorgesteld voor het storten van baggerspecie. Deze stortstrategie houdt in dat de specie niet alleen meer gestort wordt in vloedgeulen, maar ook op plaatranden.

Hierdoor zal men de plaat morfologisch en ecologisch herstellen en wordt de stroming over de drempel verbeterd. Als voorbeeldlocatie voor deze ‘alternatieve stortstrategie’ heeft PAET de afwaartse punt van de Plaat van Walsoorden gekozen.

In opdracht van ProSes heeft het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout een onderzoek gedaan naar de alternatieve stortstrategie bij de Plaat van Walsoorden, met behulp van een schaalmodel en computermodellen. Deze studie is in november 2003 afgerond. In september heeft PAET, onder andere met behulp van de beschikbare resultaten van WL Borgerhout en veldmetingen, een haalbaarheidsanalyse naar de alternatieve stortstrategie uitgevoerd. Naar aanleiding van deze haalbaarheidsanalyse heeft ProSes een second opinion laten uitvoeren op de alternatieve stortstrategie door vijf internationale morfologie-experts. Bovenstaande Engelstalige studierapporten zijn te vinden op de website.

Alle onderzoeken geven aan dat de alternatieve stortstrategie een kansrijke strategie is, maar dat verder onderzoek nodig is. De aanbeveling van PAET om een stortproef uit te voeren wordt gedeeld door de second opinion experts. Voorbereidingen voor de uitvoering van de stortproef worden inmiddels getroffen door verschillende instanties.