21 oktober 2008

Adviesrapport van de Commissie Natuurherstel Westerschelde: ‘Wennen aan de Westerschelde’

Advies Commissie Natuurherstel Westerschelde (Commissie Nijpels): Alternatieven voor ontpoldering Hertogin Hedwigepolder.

Advies Commissie Natuurherstel Westerschelde (Commissie Nijpels): Alternatieven voor ontpoldering Hertogin Hedwigepolder.