01 september 2005

Advies verkenning definitie flexibel storten

In de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium geldt de aanpak van flexibel storten als één van de mitigerende (verzachtende) maatregelen voor de verruiming van de vaargeul.

In de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium geldt de aanpak van flexibel storten als één van de mitigerende (verzachtende) maatregelen voor de verruiming van de vaargeul. Over de definitie, doelstelling, uitvoering en mogelijkheden van dit zogenaamde flexibel storten bestaan verschillende beelden. Dit advies van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) geeft een definitie van de flexibele stortstrategie.