16 december 2014

Advies flexibel storten

Dit rapport is een eerste stap is in het bepalen van een nieuw criterium voor de beoordeling van de ontwikkeling van het watervolume van de nevengeulen in de Westerschelde i.k.v. de vergunningen voor het onderhoud van de vaargeul van de Westerschelde.

Dit rapport is een eerste stap is in het bepalen van een nieuw criterium voor
de beoordeling van de ontwikkeling van het watervolume van de nevengeulen in de
Westerschelde i.k.v. de vergunningen voor het onderhoud van de vaargeul van de
Westerschelde.

Ondertitel Verbeteren van het Criterium Nevengeulen - Voorstel voor het afleiden van koerslijnen en ondergrenzen voor het watervolume van (neven)geulen
Auteur Claire Jeuken (Deltares), Julia Vroom (Deltares), Zheng Bing Wang (Deltares), Davy Depreiter (IMDC), Gijsbert van Holland (IMDC), Gerard Dam (Svasek Hydraulics), Sanne Poortman (Svasek Hydraulics), Jelmer Cleveringa (Arcadis)
Uitgever Deltares
Trefwoorden flexibel storten, nevengeulen, watervolume, Westerschelde, geulen, evaluatie, storten, morfologie, sedimenttransporten, debieten
Thema scheepvaart-economie
Bestanden