12 oktober 2007

Actualisatie Strategisch milieueffect

De Actualisatie van het Strategisch milieueffectenrapport beschrijft de effecten van de gewijzigde gebruik van de vaargeul in de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde als gevolg van de verruiming, uitgaande van de meest recente goederenprognoses.

De Actualisatie van het Strategisch milieueffectenrapport beschrijft de effecten van de gewijzigde gebruik van de vaargeul in de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde als gevolg van de verruiming, uitgaande van de meest recente goederenprognoses.