12 oktober 2007

Actualisatie nautisch onderzoek

Eerder is door MARIN onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit en de nautische veiligheid van de vaargeul op de Schelde. In het kader van het milieueffectrapport van de verruiming van de Schelde is een actualisatie van de MKBA gemaakt.

Eerder is door MARIN onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit en de nautische veiligheid van de vaargeul op de Schelde. In het kader van het Milieueffectrapport van de verruiming van de Schelde is een actualisatie van de MKBA gemaakt.

Hiervoor zijn de containerstromen van en naar Antwerpen geactualiseerd en zijn ook nieuwe inzichten met betrekking tot de overslag en het achterlandtransport verwerkt. Aan MARIN is gevraagd om met de nieuwe inzichten ook het onderzoek naar de nautische veiligheid en capaciteit te actualiseren. Belangrijke vraag die daarbij aan de orde komt is of de eerdere conclusies nog geldig zijn.