29 oktober 2007

Actualisatie Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Dit hoofdrapport is opgesteld in het kader van het Ontwerp-Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde en geeft een actualisatie van de eerder uitgevoerde kosten-batenanalyse van het CPB.

Dit hoofdrapport is opgesteld in het kader van het Ontwerp-Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde en geeft een actualisatie van de eerder uitgevoerde kosten-batenanalyse van het CPB. De conclusie is dat de recent vastgestelde ontwikkelingen weinig invloed hebben op de eerdere conclusies van het CPB.

Dit betekent dat een verruiming van de vaarweg van de Schelde tot 13,1 meter op kosten-batengronden maatschappelijk rendabel is en te prefereren boven een bescheidener verruiming van bijvoorbeeld 12,5 meter of 12,8 meter.

Ook de conclusies van het CPB dat het project reeds direct na de ingebruikname baten begint te genereren en dat een gefaseerde uitvoering geen aan te raden optie is blijven in de huidige context geldig.