11 juni 2007

Actualisatie externe veiligheid

Voor het milieueffectrapport Verruiming vaargeul dient de impact van het project te worden onderzocht ten aanzien van de nautische en externe veiligheid. DNV is gevraagd om een analyse te maken van de impact van deze ontwikkeling op de externe veiligheid, op basis van het (Wester)Schelde risicomodel dat voor eerdere, vergelijkbare studies werd opgezet en doorgerekend.

Voor het milieueffectrapport Verruiming vaargeul dient de impact van het project te worden onderzocht ten aanzien van de nautische en externe veiligheid. DNV is gevraagd om een analyse te maken van de impact van deze ontwikkeling op de externe veiligheid, op basis van het (Wester)Schelde risicomodel dat voor eerdere, vergelijkbare studies werd opgezet en doorgerekend.

Voor parameters als verruiming, verwachte economische groei en de eventuele bouw van een containerterminal te Vlissingen wordt in deze actualisatie van de toekomstverkenning geanalyseerd wat de invloed is op het externe risicoprofiel van de (Wester)Schelde. Hiertoe werden de prognoses van transport van brandbare gassen geactualiseerd, werden de containerstromen van en naar Antwerpen geactualiseerd op huidige inzichten en kennis en werden nieuwe inzichten inzake de overslag en het achterlandtransport verwerkt.