13 augustus 2007

Achtergronddocument Systeembeschrijving Schelde-es

In dit rapport wordt op basis van literatuuronderzoek en bestaande expertise een verwachting van de effecten van een verruiming op het morfologisch systeem aangegeven.

In dit rapport wordt op basis van literatuuronderzoek en bestaande expertise een verwachting van de effecten van een verruiming op het morfologisch systeem aangegeven.