21 september 2007

Achtergronddocument Goederenprognose

Dit Achtergronddocument beschrijft de gehanteerde werkwijze voor de opstelling van vervoersprognoses ten behoeve van het Milieueffectrapport.

Dit Achtergronddocument beschrijft de gehanteerde werkwijze voor de opstelling van vervoersprognoses ten behoeve van het Milieueffectrapport. De vervoersprognoses zijn gebaseerd op de vervoersprognoses die opgemaakt zijn door het Centraal Plan Bureau uit Nederland in 2004 ten behoeve van de MKBA van de verruiming van de vaarweg.