15 oktober 2007

Achtergronddocument Baggeren en Storten

Dit document behandelt de bagger- en stortactiviteiten die de verruiming – naar verwachting - met zich meebrengt. Aan de hand van gisberekeningen worden de aanlegbaggervolumes bepaald.

Dit document behandelt de bagger- en stortactiviteiten die de verruiming – naar verwachting – met zich meebrengt. Aan de hand van gisberekeningen worden de aanlegbaggervolumes bepaald.