18 april 2007

Aanvullende richtlijn Vlaanderen

In de kennisgeving wordt de verruiming omschreven als een verbreding tot 370 meter breed in de Beneden-Zeeschelde.

In de kennisgeving wordt de verruiming omschreven als een verbreding tot 370 meter breed in de Beneden-Zeeschelde. Door de Vlaamse initiatiefnemer werd om een wijziging van het project gevraagd om een zwaaizone van 500 bij 800 m te onderzoeken, gelegen stroomopwaarts van de Europaterminal. Door de Dienst Mer is geoordeeld dat deze wijziging aanleiding geeft tot aanvullende richtlijnen, die dit document wordt weergegeven.

Bestanden