15 juni 2023

Port of Antwerp-Bruges groeit uit tot waterstofhub

Lokale fabrieken van groene waterstof, uitgebreide transportnetwerken en de mogelijkheid om waterstof via de havens de importeren. Het zijn maar een paar van de initiatieven die Port of Antwerp-Bruges onderneemt om mee te werken aan klimaatneutraliteit. En binnenkort vaart de eerste sleepboot op waterstof door de haven!

Port of Antwerp-Bruges – met havens in Antwerpen en Zeebrugge – is de grootste chemische hub van Europa. Heel veel draait hier om energie en grondstoffen. Dan gaat het om import, opslag en doorvoer, maar ook om productie en verwerking. Om die rol ook in de toekomst te blijven spelen zet Port of Antwerp-Bruges stevig in op waterstof. Want lokale wind- en zonne-energie wordt steeds meer aangevuld met blauwe en uiteindelijk groene waterstof. Vooral de industrie heeft dat nodig als vervanging voor fossiele brandstof.

Voortrekkersrol

Ook nu spelen de havens al een voortrekkersrol als het gaat om waterstof. Zo wordt de productie van grijze waterstof steeds meer verduurzaamd binnen het consortium Antwerp@C. Door het afvangen en opslaan van de daarbij geproduceerde CO2 komt blauwe waterstof beschikbaar. HyoffWind in Zeebrugge en PlugPower in Antwerpen werken aan fabrieken die vanaf 2025 groene waterstof gaan produceren. Die productie kan in de loop der jaren verder worden opgeschaald. De bedrijven die op Port of Antwerp-Bruges gevestigd zijn, verduurzamen zelf ook. De haven doet mee en neemt dit jaar de eerste sleepboten op waterstof in gebruik.

Infrastructuur

Ook de infrastructuur wordt steeds verder ontwikkeld. AirLiquide beschikt al over een privé-waterstofnetwerk in de haven van Antwerpen. Daarnaast legt Fluxys een waterstofleiding aan door het Antwerpse havengebied, waar ieder bedrijf een aansluiting op kan nemen. Dit netwerk wordt op termijn verbonden met Zeebrugge en Duitsland. En als de infrastructuur er eenmaal is, kan de vraag verder groeien.

Importhaven

Ondanks eigen fabrieken om wind- en zonnestroom om te zetten in waterstof, kan West-Europa op termijn niet voldoen aan de totale behoefte aan groene waterstof. Import, opslag en overslag worden daarom steeds belangrijker en ook op dat gebied loopt Port of Antwerp-Bruges voorop. Het is de bedoeling dat de import van groene waterstof van overzee vanaf 2026 op gang komt. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bestaande expertise rond waterstofinfrastructuur en wordt er ingezet op bijkomende opslag- en overslagcapaciteit in zowel Antwerpen als Zeebrugge. Zo krijgt de duurzame toekomst vorm.

Grote, metalen pijpleiding door grassen en langs een weg.
Foto: Port of Antwerp-Bruges