28 februari 2024

Natuurontwikkeling Hedwige-Prospergebied boven verwachting snel

Sinds eind oktober 2022 stroomt het Scheldewater in de Hedwige-Prosperpolder. De ontpoldering verandert het gebied in een hoogwaardig natuurgebied met slikken en schorren. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Natuurpunt Waasland-Haven en Agentschap voor Natuur & Bos trokken in oktober 2023 het gebied in. Hoe heeft de natuur zich in een jaar tijd ontwikkeld? Welke ongewervelden, vissen en vogels hebben de weg naar het gebied gevonden? De resultaten zijn boven verwachting!

Water en land begroeid met grassen. In de vlucht vliegen grote groepen vogels.
Foto: Anita Eijlers

Grote aantallen garnalen

De Schelde stroomt dagelijks het gebied in en heeft een groot netwerk aan geulen gecreëerd. In die geulen zit veel ongewerveld leven. Volgens Jan Soors, expert ongewervelden bij het INBO, zijn vooral de grote aantallen garnalen opvallend. “We troffen honderden grijze garnalen aan, maar ook tientallen langneussteurgarnalen.”

Zoetwater- en zoutwatersoorten

Die ongewervelden zijn een belangrijke voedselbron voor vissen. Mark Staut is vrijwilliger bij Natuurpunt Waasland-Haven en volgt de visbestanden op in het gebied. “We vangen hier zowel zoetwater- als zoutwatervissen.” Het zoetwater wordt via het pompgemaal van de Prosperpolder in het gebied geloosd en zorgt voor vissen als de snoekbaars en de brasem. Verder vindt Mark in de geplaatste fuiken vissen als de zeebaars, harder en driedoornige stekelbaars.

Duizenden bergeenden

Al snel na de ontpoldering werd het Hedwige-Prospergebied door vele vogels gevonden. “We telden hier in juli tegen de 5.000 bergeenden, meer dan 300 lepelaars en meer dan 700 kluten. Dat zijn echt aantallen die we in de Waaslandhaven en omgeving nog niet gezien hadden,” vertelt Geert Spanoghe, onderzoeker bij het Team Estuaria van het INBO. Toch zijn er ook nog andere soorten die Geert in het gebied hoopt te spotten. Zo zijn er broedeilanden aangelegd voor broedvogels als de kluut, visdief en strandplevier. “De strandplevier was zo goed als uitgestorven in Vlaanderen en we hopen die hier als broedvogel te mogen verwelkomen.”

De natuur neemt het over

Laurent Vanden Abeele, projectleider bij het Agentschap voor Natuur en Bos, benadrukt dat het natuurherstel veel sneller verloopt dan verwacht. “Het is fantastisch om te zien hoe mooi het natuurherstel plaatsgevonden heeft en nog steeds in ontwikkeling is. We hebben er 17 jaar aan gewerkt en dan is het ineens de natuur die het overneemt en het werk voor ons doet.”

De nieuwe getijdennatuur vormt samen met het naastgelegen Verdronken Land van Saeftinghe één aaneengesloten natuurgebied van maar liefst 4.500 hectare: het Grenspark Groot Saefthinge, het grootste getijdengebied van West-Europa.

Bekijk de video

Bekijk onderstaande video van het INBO en kom meer te weten over de ongewervelden, vissen en vogels in het Hedwige-Prospergebied.

Bron: INBO | Het Hedwige Prospergebied, een jaar later