24 juli 2023

Een terugblik op de gebiedsconferentie Zuidwestelijke Delta op 6 juli

Op donderdag 6 juli organiseerde de Zuidwestelijke Delta de gebiedsconferentie, editie 2023. Zo’n 175 betrokkenen kwamen bij elkaar om bijgepraat te worden en mee te denken over de ontwikkelingen binnen de Zuidwestelijke Delta. Ook gingen de deelnemers in gesprek over vijf lokale initiatieven en namen ze deel aan verschillende workshops.

De dag startte plenair. Paul de Beer, programmamanager Zuidwestelijke Delta, benoemde wat deze gebiedsconferentie anders maakt dan de voorgaande edities: “We willen nu de slag maken van de processen naar de inhoud. Daarom staan vandaag vijf lokale initiatieven centraal en zijn de workshops gericht op de inhoud.” Ook legde hij de link met de “hink-stap-sprong”, waarmee in verschillende periodes gewerkt wordt aan de ambitie om van de Zuidwestelijke Delta in 2050 de eerste klimaatbestendige delta ter wereld te maken.

Lokale initiatieven

In het plenaire gedeelte maakten de deelnemers kennis met de vijf lokale initiatieven die het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta ondersteunt. Via een stemapp op de telefoon konden de deelnemers aangeven hoe kansrijk ze het initiatief vinden, of het ook op andere plekken uitvoerbaar is, in hoeverre het initiatief bijdraagt aan samenwerking en of het een bouwsteen is voor de toekomst. Via een Open Space volgde een gesprek met de initiatiefnemers. Hieronder vind je de vijf lokale initiatieven. Voor meer informatie per initiatief verwijzen we je via de links graag door naar de website van de Zuidwestelijke Delta.

  1. Ontwikkeling rif-bouw-station: Eten tegen Zandhonger
  2. Rust voor natuur en ruimte voor mensen, perspectief voor het buitendijks gebied van Tholen
  3. Waterkerend Kustlandschap ‘De Banjaard’
  4. Joint Fact Finding Zierikzee-Bruinisse
  5. Herontwikkeling Verdronken stad Reymerswael

Workshops

“Hoe gaan we om met klimaatverandering en zeespiegelstijging in onze delta, vanuit de hink-stap-sprong?” Deze vraag stond centraal gedurende de workshoprondes. In vijf verschillende workshops werd de vraag verder uitgediept. Enkele voorbeelden van de onderwerpen waren: “Wat zijn de effecten van klimaatverandering op het Veerse Meer?” en “Hoe zorgen we voor een balans in veiligheid, natuur en economie in de Westerschelde?”.

Meer informatie

Voor een volledig verslag en meer informatie over de gebiedsconferentie Zuidwestelijke Delta op 6 juli verwijzen we je graag naar de website van Zuidwestelijke Delta.