29 januari 2024

Biodiversiteit bloeit op: houting, modderkruiper en fint terug in de Schelde

Het herstelprogramma van de Schelde laat een bijzonder resultaat zien. In het Sigma-overstromingsgebied in Kruibeke deden medewerkers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een opmerkelijke vondst: ze troffen een in Vlaanderen uitgestorven geachte houting aan.

Afbeelding van de gevonden houting, een zilverkleurige vis van zo'n veertig centimeter.
Foto: Yves Maes, INBO

Verbetering van de waterkwaliteit

De vondst van de houting werd gedaan tijdens een meting van de waterkwaliteit en vispopulatie in het gebied afgelopen oktober. De gevonden houting is volwassen en heeft een lengte van zo’n 43 centimeter. Het is een zalmachtige vis die in zee leeft en paait in zoet water. De vorige keer dat er een houting werd gevonden in de Schelde was in 2013, toen ging het om een kleiner exemplaar.

Volgens INBO-onderzoeker Van Wichelen wijst de aanwezigheid van de houting op een verbetering van de waterkwaliteit in de Schelde. Hij benadrukt dat deze vissoort gevoelig is voor verontreiniging. Hij plaatst wel een kanttekening bij de vondst: “Er zwemt zeker nog geen grote populatie houtingen in de Schelde.”

Meer biodiversiteit in de Schelde

De houting is niet de enige soort die na lange tijd weer in de Schelde is gevonden. Ook soorten als de modderkruiper en de fint, het ‘neefje’ van de houting, komen terug. Van Wichelen hoopt voor de houting op een vergelijkbare positieve ontwikkeling als bij de fint, die dankzij beleidsmaatregelen nu weer gedijt in de Schelde.

De modderkruiper, een langgerekte cilindervormige vis, is dit jaar nog opnieuw uitgezet door het INBO en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in de Rupelmondse kreek. De organisaties rekenen daarbij ook op de Schelde: wanneer die overstroomt, kan de modderkruiper zich verplaatsen naar andere overstromingsgebieden. Het Sigmaplan speelt een cruciale rol in dit proces, aangezien het de natuurlijke dynamiek van overstromingen herstelt en zo de verspreiding van grote modderkruipers naar andere gebieden mogelijk maakt.

Sigmaplan

Het doel van het Sigmaplan is om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren, bijvoorbeeld door speciale overstromingsgebieden te creëren zoals in Kruibeke. Daarnaast wil Vlaanderen met het Sigmaplan de Scheldenatuur ondersteunen. In dit artikel in het Scheldemagazine lees je meer over het Sigmaplan.

Bronnen: VRT | Al honderd jaar uitgestorven, maar nu terug in de Schelde: de houting; Nieuwsblad | De vis waarmee boeren het weer konden voorspellen, zwemt na vijftig jaar weer in Rupelmondse kreek
Beeld houting: Yves Maes, INBO