23 september 2016

Aanbesteding capaciteitsstudie in zicht

Kan de Schelde het vaarverkeer nog aan binnen twintig jaar? Dat complexe vraagstuk moet de capaciteitsstudie beantwoorden. De VNSC en de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC), die het onderzoek organiseren, zetten binnenkort een opdracht op de markt.

Blauw met groen vrachtschip vaart langs de kust, met in de verte windmolens.
Foto: Edwin Paree

Er varen almaar meer grote zeeschepen de Schelde op. Goed nieuws voor de Scheldehavens, maar het werpt wel de vraag op hoelang de Schelde die bedrijvigheid nog kan blijven slikken. De VNSC en de PC willen het uitzoeken met de Capaciteitsstudie Schelde. Eric Luca, projectleider: “We willen de huidige capaciteit onderzoeken én die van 2035. Vervolgens bekijken we of er knelpunten optreden en hoe we die kunnen oplossen.”

Transport-economische studie

Daarvoor roepen de VNSC en de PC de hulp in van experts. Dieter Sauvage, projectleider ad interim: “We zijn op zoek naar een partij die vertrouwd is met nautiek, goed om kan met wiskundige modellen en transport-economische kennis in huis heeft. Daarom zetten we binnenkort een Europese aanbesteding op de markt. De winnende partij zal de studie de komende tijd mogen uitrollen.”

Ze zal alvast kunnen putten uit de transport-economische studie die studiebureau Rebel sinds afgelopen zomer voorbereidt. Dieter Sauvage: “In de aanloop naar de aanbesteding merkten we dat er nog heel wat nuttige informatie ontbrak over goederenhoeveelheden in het Scheldegebied. Hoeveel tonnen overslag wordt er gemaakt? Bulk of stukgoed? Om daar meer inzicht in te krijgen gingen we op zoek naar een partij die een historische analyse kan maken van de overslag van de scheepsvlootontwikkeling en de Scheldehavens. Rebel zal dat onderzoeken voor de periode van 2010 tot en met 2015. Die analyses zetten ze vervolgens om in scenario’s: hoe worden goederenstromen verkeersstromen? En wat betekent dat voor de scheepsvloot in het Scheldegebied?”

Reviewcommissie

Een geschikte partij vinden voor het complexe vraagstuk van de capaciteitsstudie is geen gemakkelijke opdracht. De projectleiding kan een beroep doen op de expertise van de onafhankelijke reviewcommissie. Eric Luca: “Die commissie bestaat uit experts met kennis op het vlak van nautiek, transporteconomie, modellering en havens. Ze zijn sinds het voorjaar betrokken en weten perfect hoever het project staat. Ze kunnen op elk moment advies geven over inhoud en resultaten: wanneer wij ze daarom vragen of als ze het zelf nodig achten. Van hen ontvingen we waardevol advies op het aanbestedingsdocument. Maar ze komen pas echt in actie zodra de capaciteitsstudie loopt. Vanaf dan zijn ze er om de wetenschappelijke kwaliteit van de studie te borgen. Dat helpt mee voorkomen dat achteraf discussie zou ontstaan over de inhoud.”

Natuurlijk worden ook alle resultaten teruggekoppeld naar de Begeleidingscommissie Capaciteitsstudie. Eric Luca: “Die bestaat uit vertegenwoordigers van stakeholders uit de Schelderaad, de bevoegde diensten in Vlaanderen en Nederland en het Vlaamse en Nederlandse loodswezen. Met hen komen we regelmatig samen om de stand van zaken te bespreken en we kunnen ook een beroep doen op hun kennis van het vaarverkeer. Hun input blijft van onschatbare waarde, ook na de aanbesteding.”

“De input van de Begeleidingscommissie Capaciteitsstudie blijft van onschatbare waarde, ook na de aanbesteding.”

Eric Luca, projectleider

Draaiboek

De capaciteitsstudie moet niet alleen antwoord bieden op complexe vragen, het is ook zelf een complex project. Eric Luca: “De organisatie van een transport-economische studie, een Europese aanbesteding, de terugkoppeling naar verschillende commissies … dat is heel wat hooi op onze vork. Om het geheel inzichtelijk te houden hebben we de afgelopen maanden werk gemaakt van een helder draaiboek, waarin de verschillende fases van het project staan opgelijst. Zo weet iedereen ook altijd wie er wanneer verantwoordelijk is voor welke deeltaak. Dat vergemakkelijkt de opvolging en de communicatie naar de stakeholders.”