21 november 2022

Verschillende Scheldecommissies uitgelegd in nieuwe publicatie

Er bestaan verschillende commissies in het Scheldegebied, ieder met eigen taken. Maar wie doet wat? En in welk deel van het stroomgebied? De Internationale Scheldecommissie (ISC), de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) en de VNSC leggen in deze nieuwe folder uit hoe het Scheldegebied precies wordt beheerd.

Verkeerspost langs een kanaal, met stilliggende schepen in de achtergrond.
Het Kanaal door Zuid-Beveland verbindt de Oosterschelde met de Westerschelde en mondt aan de Westerschelde bij Hansweert uit in de Zuider Voorhaven. De scheepvaart bij dit drukke knooppunt wordt door de verkeerspost Hansweert begeleid.

Van Scheldemonding tot zijrivieren

Wist je dat de Schelde ontspringt in Frankrijk? Met haar 350 kilometer lengte en 250 stuwen en sluizen is de Schelde een enorm lang gebied. De VNSC richt zich op het gedeelte dat we het Schelde-estuarium noemen: de Bovenschelde, Zeeschelde en Westerschelde. De ISC is verantwoordelijk voor de overkoepelende beheerplannen rond waterveiligheid, waterkwaliteit en waterreserves in het hele Scheldegebied. Die zijn zo’n 160 kilometer lang. Het Scheldegebied doorkruist dus meerdere landsgrenzen en in verschillende internationale verdragen is vastgelegd hoe het gebied wordt beheerd.

Verschillende commissies

  • We kennen dan ook verschillende commissies met eigen taken:
  • De Internationale Scheldecommissie (ISC): coördineert de overkoepelende beheerplannen rond waterveiligheid, waterkwaliteit en waterreserves in het hele Scheldegebied. Denk aan plannen tegen waterverontreiniging, overstromingen en klimaatveranderingsgevolgen.
  • De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC): richt zich op een veilig, toegankelijk Schelde-estuarium waar de natuur in goede staat is.
  • De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC): is verantwoordelijk voor veilige en vlotte scheepvaart in het hele Scheldegebied.

Alle commissies werken nauw met elkaar samen om alle activiteiten zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten. Kennis wordt uitgewisseld waar het kan, en er is veel overleg voor goed beleid en beheer op alle verschillende werkgebieden.

Meer informatie

Lees de folder (pdf) voor meer informatie over de verschillende commissies. Of kijk ook eens op de website van de ISC en de PC