18 oktober 2022

Verbeterpunten opgesteld voor vervolg sloop Middensluis in Terneuzen

Op 23 maart 2022 is de westelijke kadewand van de Middensluis, die plaatsmaakt voor de Nieuwe Sluis Terneuzen, met explosieven gesloopt. De plof die bij de uitvoering van het werk is ontstaan, heeft meer hinder in de omgeving veroorzaakt dan vooraf verwacht. Direct na de werkzaamheden is gestart met (intern en extern) onderzoek naar de oorzaak. Hieruit blijkt onder andere dat bij het uitvoeren teveel explosieven zijn gebruikt die te kort op elkaar zijn afgegaan. Voor de sloop van de rest van de Middensluis zijn nu verbeterpunten opgesteld.

Luchtfoto van de werkzaamheden bij de nieuwe sluis in Terneuzen.

Meerdere oorzaken voor te grote plof

Voor de (te) grote plof van eind maart 2022 is niet specifiek één oorzaak te noemen, maar een combinatie van meerdere factoren. De berekeningen die in de voorbereiding zijn gedaan, vertonen gebreken. Hierdoor is teveel springstof gebruikt en deze is in te korte tijdsduur tot ontploffing gebracht. Dit leidde tot meer trillingen dan vooraf ingeschat met een te groot effect op de bebouwing in de omgeving.

Verbeterpunten voor plof oostelijke wand

Eén wand aan de zuidkant van de Middensluis is nu gesloopt. Voor de sloop van de oostelijke wand van de Middensluis is een nieuw springplan in de maak. De verbeterpunten uit het onderzoek die het projectteam hierbij meeneemt, zijn:

  • De hoeveelheid explosieven per eenheid materiaal wordt teruggebracht;
  • De eenheidslading wordt aanzienlijk teruggebracht;
  • Het tijdsinterval tussen afgaan van ladingen wordt verruimd waardoor de totale tijdsduur van de plof langer wordt;
  • Gezien de gevoelige en variabele ondergrond van met name de oudere bebouwing in Terneuzen, wordt de veiligheidsfactor opnieuw bepaald;
  • Het materiaal voor afdekking van de volgende plof wordt opnieuw bepaald;
  • De gewenste perimeter van de volgende plof wordt opnieuw bepaald;
  • Het aantal trillingsmeters wordt verhoogd tot een totaal aantal van tien trillingsmeters.

Ook blijven de voor het onderzoek ingeschakelde externe experts betrokken in dit vervolgtraject. Met deze maatregelen hoopt de organisatie te voorkomen dat het vervolg van de sloop van de Middensluis nogmaals schade oplevert voor de omgeving. De planning voor de plof wordt later bekend gemaakt.

Vervolg sloop Middensluis

Ook om (later) de resterende delen van de Middensluis aan de noordkant te slopen, is het de bedoeling om explosieven te gebruiken. De organisatie neemt ook hierbij de geleerde lessen van de eerdere plof(fen) mee.

Afhandeling schademeldingen

Meer dan de helft van de ca. 200 schademeldingen komen in aanmerking voor compensatie. Dat handelt een onafhankelijk schadebureau af, en de eerste herstelwerkzaamheden op locatie zijn inmiddels al uitgevoerd.

Lees meer op nieuwesluisterneuzen.eu.