14 oktober 2022

Wetenschappelijk Scheldesymposium op 17 november 2022

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) en het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) organiseren op donderdag 17 november 2022 het Wetenschappelijk Scheldesymposium. Thema’s als ecologie, sediment en morfologie staan tijdens de dag centraal.

Het symposium vindt plaats in het nieuwe auditorium van het Waterbouwkundig Laboratorium (Berchemlei 115, 2140 Antwerpen). Het programma bestaat uit presentaties, pecha kuchas (korte, creatieve presentaties) en posters. Deze onderdelen worden verzorgd door sprekers van allerlei onderzoeks- en kennisinstituten. De sprekers gaan de diepte in op onderwerpen gerelateerd aan ecologie, sediment, morfologie, zout en getij. Methodes en resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden gepresenteerd. Naast de presentaties bieden we een lunch aan en sluiten we de dag af met een borrel.

Foto van man die wandelt op drooggevallen zandplaten
Foto: Edwin Paree

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk. Het Wetenschappelijk Scheldesymposium is een fysiek evenement dat niet wordt opgenomen.

Programma

9.30 – 10.00 Ontvangst

10.00 – 11.30 Sessie 1 – presentaties

 • Lauren Wiesebron (NIOZ) – Comparing management measures to enhance the ecological value of intertidal flats
 • Frank Van De Meutter (INBO) – Foerageergedrag van overwinterende wintertalingen op de slikken van de Zeeschelde
 • Mascha Dedert (Hogeschool Zeeland) – Ecologische veerkracht ZWD: nadere uitwerking van kansen voor ecologische veerkracht in het Schelde estuarium
 • Ine Pauwels (INBO) – Fint (Alosa fallax) onderzoek in het Schelde-estuarium
 • Sven Smolders (WL) – Zout in het Schelde-estuarium doorheen de jaren

11.30 – 11.50 Koffiepauze

11.50 – 12.50 Sessie 2 – pecha kuchas

 • Joris Vanlede (WL) –  De impact van zeespiegelstijging op het Schelde estuarium: getij en sedimenttransport
 • Stijn Temmerman (UAntwerpen) – Is nature-based flood defense relevant in the Scheldt estuary? Insights from historical analyses and recent experiments
 • Bram van Prooijen (TU Delft) – Golven op intergetijdengebieden
 • Jasper Dijkstra (Deltares) – Verjonging Zuidgors
 • Maarten Kleinhans (UUtrecht) – De effecten van baggeren en storten, en de zeespiegelstijging op de systeemschaal
 • Henk Schuttelaars (TU Delft) – Spring-neap variations in sediment trapping in tide-dominated estuaries: the role of the bottom pool

12.50 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30 Sessie 3 – presentaties

 • Joris Beemster (WUR) – Getij amplificatie en indringing als gevolg van landwinning in het Schelde-estuarium
 • Mick van de Wegen (Deltares) – Modeling sea level rise impact on the Western Scheldt morphodynamics; the full monty
 • Tim Grandjean (NIOZ) – Morfodynamische signaturen verklaren de morfodynamische ontwikkeling van slikken in het Schelde-estuarium
 • Jill Hanssen (TU Delft) – Het belang van de plaatvorm
 • Katrien van der Biest (UAntwerpen) – Bankbusters: randvoorwaarden voor succesvol schorherstel door hergebruik van fijn gebaggerd materiaal

15.30 – 16.30 Borrel

Posters

 • Thijs van Kessel (Deltares) – Conceptueel model slibdynamiek Schelde-estuarium
 • Willem Stolte (Deltares) – Dossier primaire productie Westerschelde
 • Wietse van de Lageweg (Hogeschool Zeeland) – Restoration of tidal flats in the Scheldt estuary: monitoring results from Baalhoek and Knuitershoek intervention areas
 • Wim Mertens (INBO) – Ontpoldering van Lillo potpolder: 10 jaar evolutie
 • Jan Breine (INBO) – Vismonitoring in de Zeeschelde met ankerkuil en fuiken: vergelijking van de resultaten
 • Marco Schrijver (UUtrecht) – Geul-plaat interactie op basis van metingen aan waterbeweging op de Hooge Platen
 • Jelle Rondelez (VLIZ) – ScheldeMonitor als centrale ‘hub’ voor T2021 evaluatie
 • Yves Plancke (WL) – De zand- en slibbalans voor de Zeeschelde