06 oktober 2022

Oproep Zuidwestelijke Delta: lokale initiatieven gezocht!

In de Zuidwestelijke Delta (ZWD) werken overheden, maatschappelijke partijen en ondernemers samen aan een klimaatbestendige, veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta. Om de Gebiedsagenda echt in de praktijk te brengen, is de ZWD op zoek naar (lokale) initiatieven rond o.a. klimaatbestendigheid. Kan jouw initiatief nog wel een duwtje in de rug van ZWD gebruiken? Doe mee!

Foto: Marcel Kentin

Regelmatig houdt ZWD platformbijeenkomsten waar iedereen welkom is. Tijdens de bijeenkomsten denken deelnemers na over de toekomst van de Zuidwestelijke delta aan de hand van een thema. Op 13 oktober gaat de volgende bijeenkomst over ecosysteemdiensten. Uit verschillende bijeenkomsten bleek dat de behoefte om aan de slag te gaan groot is. Daarom roept ZWD lokale initiatieven op om zich te melden. Zo zetten ze de stap van praten, nadenken en ontwikkelen naar doen! Paul de Beer (manager programma Zuidwestelijke Delta) licht toe: “Alle belangstelling, energie, ideeën en zin om samen aan de slag te gaan inspireerden ons tot het idee een uitvraag te doen voor initiatieven rondom ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat hierbij om initiatieven waarbij verschillende partners samenwerken en minimaal een gemeente is betrokken.”

Waar moet een initiatief aan voldoen?

  • lokaal
  • in het ruimtelijke domein
  • levert een bijdrage aan een klimaatbestendige, veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta
  • kan door ZWD worden versneld en verbreed binnen de regio
  • sluit aan bij één of meer handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta.

Er worden vijf initiatieven opgenomen in het werkprogramma Zuidwestelijke Delta 2023. Het programmateam helpt deze initiatieven te versnellen en te verbreden in de regio, met een mogelijkheid om externe ondersteuning van maximaal 15.000 euro per initiatief in te huren. Dat is niet vrijblijvend; er moet wel een zichtbaar en van tevoren gesteld doel of resultaat worden behaald.

Meld je aan!

Op deze uitvraagpagina vind je meer informatie, criteria, de planning en een vragenlijst om je te kunnen aanmelden. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 november 2022.