28 september 2022

Mijlpaal voor Hedwige-Prosperproject: grenspaal 269A teruggeplaatst

Op 23 september 2022 stapten Han Polman (commissaris van de Koning van de provincie Zeeland) en Carina Van Cauter (gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen) de nieuwe zeedijk van de Hedwige-Prosperpolder op. Dat deden ze voor een feestelijke, symbolische onthulling van grenspaal 296A.

Op de foto zien we drie mannen in pak en een vrouw in pak die samen de grenspaal onthullen.
Foto: genodigden onthullen grenspaal in Grenspark Groot Saeftinghe, Femke Vercauteren

Twee jaar geleden werd deze grenspaal weggehaald van de Scheldedijk, die zal worden afgegraven. Met het project in de Hedwige-Prosperpolder wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe estuariene natuur, zoals slikken en schorren. De nieuwe zeedijk is klaar, geulen zijn gegraven en ook vogelbroedeilanden zijn aangelegd. De komende tijd worden de Sieperdadijk en Scheldedijk verder afgegraven. Met het materiaal dat hierbij vrijkomt, wordt de Panoramaheuvel aangelegd. De contouren zijn al goed zichtbaar. Met de huidige voortgang en verwachte hoogwaterstanden zal er naar verwachting in november voor het eerst Scheldewater de Hedwige-Prosperpolder instromen. Bekijk de voortgang van de werkzaamheden live op de webcam vanaf de radartoren.

Grenspaal, maar samenwerking zonder grenzen

De grenspaal in het gebied met nummer 269A is nu teruggeplaatst op de nieuwe zeedijk. Bij de onthulling is vooral stilgestaan bij het ontbreken van grenzen in de samenwerking in dit gebied. Hoewel de fysieke landsgrens wel bestaat (en ook niet verschuift na de werkzaamheden), werken Vlaamse en Nederlandse partners met ‘streekholders’ samen binnen Grenspark Groot Saeftinghe. Daar is het Hedwige-Prospergebied straks onderdeel van. In het Grenspark vind je onder meer beschermde natuur, havenactiviteiten, (duurzame, natuurinclusieve) landbouw en volop gelegenheid voor recreatie, zoals fiets- en wandelroutes.

Bron: https://www.zeeland.nl/actueel/grenspaal-bij-het-hedwige-prosperproject-teruggeplaatst