18 augustus 2022

Platformbijeenkomsten Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta heeft in 2022 al drie platformbijeenkomsten georganiseerd, waarbij deelnemers werden uitgenodigd om na te denken over de toekomst van de Zuidwestelijke Delta en de thema’s zeespiegelstijging en innovatie. De volgende platformbijeenkomst over ecosysteemdiensten vindt plaats op donderdag 13 oktober 2022.

Foto van de werkconferentie Zuidwestelijke Delta.
Foto: Zuidwestelijke Delta

Zeespiegelstijging

De eerste platformbijeenkomst op 14 juni 2022 stond in het teken van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Dit programma onderzoekt hoe Nederland zich het beste voorbereidt op een hogere zeespiegel. Tijdens het ochtendprogramma werd uitgelegd wat dit programma betekent voor de Zuidwestelijke Delta en wat mogelijke langetermijnoplossingen zijn als de zeespiegel meer dan één meter zou stijgen. In de middag gingen experts aan de slag met vier oplossingsrichtingen: beschermen gesloten, beschermen open, zeewaarts en meebewegen. Lees de volledige terugblik op deze platformbijeenkomst.

zwd-deltares-carof-beeldleveranciers-748x419

Werkconferentie

Op 30 juni 2022 vond de werkconferentie plaats, waarbij honderd betrokkenen meedachten over de toekomst van de Zuidwestelijke Delta. Tijdens een paneldiscussie in de ochtend stond één vraag centraal: wat kunnen we nu doen om straks voorbereid te zijn op de toekomst? In de middag werd kennis gedeeld tijdens vijf workshops: (1) sterke en aantrekkelijke kust, (2) dynamische dijkzones, (3) vitaal polder- en krekenlandschap, (4) rijke platen, slikken en schorren en (5) gezonde en verbonden zeearmen. Lees de terugblik op deze dag.

Innovatie

Tijdens de platformbijeenkomst van 12 juli 2022 gingen ondernemers, bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers en ontwerpers met elkaar in gesprek over innovaties in de Zuidwestelijke Delta. Tien ondernemers presenteerden hun innovaties die bijdragen aan een toekomstbestendige delta. Van de inzet van mammoetgras en het hergebruik van afvalwater tot circulair en biobased beklede gevels en het opwerken van sediment tot bouwproducten. De platformbijeenkomst werd afgesloten met workshops, een paneldiscussie en een keynote speech van wetenschapsjournalist Diederik Jekel. Lees de terugblik op deze platformbijeenkomst.

Ook meedenken?

De volgende platformbijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 oktober 2022. Het programma staat in het teken van ecosysteemdiensten.

Over de Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta is het gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant. De Nederlandse overheid werkt samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan een veilig en klimaatbestendig, ecologisch veerkrachtig en economisch aantrekkelijk deltagebied met voldoende zoetwater.