29 juli 2022

Sigmagazine: ruimte voor rivier en natuur

Het nieuwe Sigmagazine is uit! Dit jaarlijkse magazine van het Sigmaplan licht de afgeronde, lopende en komende projecten binnen het Sigmaplan toe. Er is onder meer aandacht voor de Scheldekaaien in Antwerpen en het Hedwige-Prosperproject.

De cover van het Sigmagazine, waarop een licht bevoren plas of meer te zien is, tegen een strakblauwe lucht.
Foto: Stefanie Faveere, Sigmaplan.

In het magazine wordt gerefereerd aan de droogte van 2020 en de overstromingen van 2021. Deze extreme weersomstandigheden tonen het belang van het Sigmaplan. Door de Schelde en haar zijrivieren meer ruimte te geven, wordt meer waterveiligheid en meer natuurontwikkeling gecreëerd.

Klimaatbuffers, biodiversiteit en natte natuur

In het magazine lees je onder andere over de volgende onderwerpen:

  • De Scheldekaaien in Antwerpen
  • De Vlaamse klimaatbuffers
  • Natte natuur en de Blue Deal
  • Een boost voor de biodiversiteit
  • Het Hedwige-Prosperproject
  • Een zomer van overstromingen

Lees het Sigmagazine.

Stromen en overstromen

Het Sigmaplan beschermt Vlaanderen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. Het Sigmaplan investeert in stevigere en hogere dijken en een ketting van natuurlijke overstromingsgebieden in de riviervalleien. Zulke gebieden kunnen op een gecontroleerde manier overtollig rivierwater opvangen. Zo krijgen de rivieren ruimte om te stromen én te overstromen. Uitvoerders van het Sigmaplan zijn de Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.