24 mei 2022

North Sea Port zet in op waterstof

In de transitie van fossiele naar duurzame brandstoffen wil North Sea Port een belangrijke bijdrage leveren op het gebied van waterstof. Het havengebied op de grens van Nederland en België heeft een waterstofstrategie ontwikkeld om uit te groeien tot een belangrijke waterstofhub in Europa.

Foto van buizenstelsel in een haven waar waterstof doorheen kan worden getransporteerd.
Foto: North Sea Port

Momenteel wordt jaarlijks 580.000 ton waterstof geproduceerd en geconsumeerd door de bedrijven in North Sea Port. Dit zijn bedrijven in onder meer de staal-, chemie- en voedingssector. Om klimaatdoelstellingen te bereiken, zal de vraag naar duurzame waterstof als grond- en brandstof de komende jaren toenemen. North Sea Port wil aan deze vraag voldoen door gronden beschikbaar te stellen voor de productie van duurzame waterstof. Daarnaast wil de haven waterstof op grote schaal importeren uit het buitenland.

Nederlands-Belgische verbinding

Onlangs heeft North Sea Port afspraken gemaakt met Gasunie en Fluxys, energie-infrastructuurbedrijven in respectievelijk Nederland en België. Binnen vier jaar worden de waterstofnetwerken in het havengebied met elkaar verbonden, zodat waterstof door een pijpleiding de landsgrens over kan gaan. De koppeling verbindt aanbieders en afnemers van duurzame waterstof in het havengebied met elkaar.

Groene waterstof

Een ander initiatief op het gebied van waterstof is een certificaat voor groene waterstof. Dit certificaat garandeert dat de waterstof is opgewekt uit duurzame energie, zoals groene stroom. Momenteel wordt waterstof in North Sea Port nog geproduceerd op basis van aardgas, waarbij veel CO2 vrijkomt. Rob Jetten, de Nederlandse minister voor Klimaat en Energie, mocht het eerste certificaat voor groene waterstof in ontvangst nemen tijdens zijn bezoek aan North Sea Port.

Europese speler

Momenteel is North Sea Port de grootste waterstofhub van de Benelux. Met de nieuwe waterstofstrategie en de verschillende plannen op het gebied van duurzame waterstof wil North Sea Port uitgroeien tot een belangrijke speler op Europees niveau. Dankzij de gunstige ligging van het havengebied aan de monding van de Westerschelde is dit een kansrijke doelstelling.