04 januari 2022

Uitzonderlijk: bonte kraai overwintert in het Zwin

In het Zwin, het natuurgebied aan de Vlaamse kust en op de grens met Nederland, overwintert een bonte kraai. Dat is tegenwoordig erg uitzonderlijk. Waar hier in de jaren tachtig tot 1.000 exemplaren de winter doorbrachten, is dit voor zover bekend de enige bonte kraai die momenteel in België overwintert.

Foto van de bonte kraai.

In oktober 2021 werd de bonte kraai voor het eerst gespot in het natuurgebied. In december 2021 was de vogel nog steeds aanwezig. Dat wijst erop dat de bonte kraai in het Zwin overwintert. Volgens Wouter Faveyts, wetenschapper van het Zwin Natuur Park, kan de vogel gezien worden op het strand langs de vloedlijn, tussen de zwarte kraaien en scholeksters. In de namiddag bevindt de bonte kraai zich vaak in de Zwinuitbreiding.

Geen vaste wintergast meer

Tot het einde van de twintigste eeuw waren bonte kraaien een vaste wintergast. In grote aantallen trokken ze uit Scandinavië naar de Lage Landen, op zoek naar voedsel. Sinds de eeuwwisseling verdween de bonte kraai in België, Nederland, Frankrijk en westelijk Duisland zo goed als volledig. Onder meer door intensivering van de landbouw kan de vogel veel dichter bij zijn noordelijke broedgebieden voedsel vinden. De noodzaak om naar het zuiden te trekken, is dus verdwenen. Op de website van Natuurpunt vertelt Faveyts meer over de bonte kraai en zijn gewijzigde overwinteringsstrategie.

Zwin Natuurrapport 2020

Meer lezen over de natuur in het Zwin? Recentelijk is het Zwin Natuurrapport 2020 uitgebracht. Dit rapport geeft een overzicht van belangrijke natuurobservaties in het gebied. Zo lees je over bijzondere broedvogels, het zenderproject met ooievaars, steltlopers in de Zwinuitbreiding en het Zwin-vogelringstation waar ruim 8.000 vogels zijn geringd. Het Zwin Natuurrapport 2020 is te verkrijgen via het informatiecentrum Tolhuis