15 september 2021

Watervallen langs de Schelde

Wist je dat je langs de Schelde watervallen kunt bekijken? Op de website van LIFE Sparc kun je zien waar en wanneer de watervallen het indrukwekkendst zijn. Zo weet je op welk moment je het beste een kijkje kunt gaan nemen.

Screenshot van de toenmalige waterstanden en watervallen op een kaart-app.

Eb en vloed

De Schelde heeft een open monding: ze komt rechtstreeks uit in de Noordzee en staat daardoor onder invloed van eb en vloed. Bij vloed stroomt water de Schelde binnen, en bij eb stroomt het weg. De getijden in de Schelde zijn tot diep landinwaarts voelbaar, tot vlak voor Gent. Dat is zo’n 160 kilometer van de zee. Zelfs in de zijrivieren van de Schelde is er invloed van het getij.

Je kunt de watervallen bekijken op drie locaties: in de Polders van Kruibeke, in Bergenmeersen in Wichelen en aan het Zennegat in Mechelen. Bij vloed stroomt het water via de inwateringssluizen de overstromingsgebieden binnen. Zo ontstaan de watervallen. Hoe hoger het water, hoe indrukwekkender de watervallen. Op de website van LIFE Sparc zie je op welke dag en op welk uur je beste op de uitkijk kunt gaan staan. De getijden zijn een jaar vooruit voorspeld. 

Op de website kun je een datum selecteren. Zo weet je aan welke sluis en op welk tijdstip die dag de rivier het gebied binnenstroomt. Drie blauwe golven betekent dat de waterstanden op de Schelde en haar zijrivieren extra hoog zijn, waardoor de watervallen het opvallendst zijn.

Getijdennatuur

De watervallen ontstaan alleen in een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij. In zo’n gebied wordt het land beschermd tegen overstromingen. Ook liggen er kansen voor de getijdennatuur. Doordat het water via een sluis in en uitstroomt, ontstaan er na verloop van tijd zoetwaterslikken en -schorren, rietvelden en wilgenvloedbossen. Een goede zaak voor de biodiversiteit dus.

Meer weten?

Bekijk een video over de watervallen op de website van LIFE Sparc.