01 september 2021

Duurzame trends in de haven van Antwerpen

Antwerpen werkt hard aan een duurzame haven. Er wordt ingezet op duurzame groei, zodat de haven toekomstbestendig is voor mens, omgeving en klimaat. In juli 2021 werd het nieuwe Sustainability Trend Report gelanceerd. Daarin staan de gezamenlijke duurzaamheidsinspanningen van de haven rond de Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal. 

Containers in de haven van Antwerpen in allerlei kleuren.

Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), Alfaport Voka en Port of Antwerp presenteren samen dit zesde Sustainability Trend Report over duurzaamheid in en rond de haven van Antwerpen. Als havengemeenschap timmeren zij samen aan de weg naar een duurzame haven. De belangrijkste thema’s in het rapport zijn duurzame groei, innovatie, veiligheid en gezondheid, klimaatneutraliteit en haven en omgeving. 

Soortenbeschermingsprogramma

In het thema ‘haven en omgeving’ bijvoorbeeld ondersteunt de haven met verschillende partners de natuur en biodiversiteit. Dit doen ze onder andere door het soortenbeschermingsprogramma. Het programma bestaat uit een verzameling van maatregelen, tips en richtlijnen en is erop gericht om de omstandigheden voor specifieke diersoorten te verbeteren. 

Leefgebied voor de rugstreeppad

Een van de beschermde diersoorten die is opgenomen in het programma is bijvoorbeeld de rugstreeppad. De pad komt voor in en rond de haven van Antwerpen, maar de soort heeft nog te weinig ruimte om zich te settelen en voort te planten. Daarom probeert de haven op verschillende plaatsen ruimte te creëren voor het dier. Bijvoorbeeld door een ecotunnel die het gecreëerde leefgebied verbindt met andere delen van de haven waar de rugstreeppad nog voorkomt. Dankzij deze maatregelen wordt het dier er regelmatig gespot.

Minder vrachtwagens

De haven van Antwerpen ligt op een knooppunt van internationale verbindingen over weg, water en spoor. In het thema ‘duurzame groei’ werken bedrijven in en rond de haven aan oplossingen om de mobiliteit vlotter en duurzamer te laten verlopen. Zo wil transport- en logistiekbedrijf Van Moer Logistics zoveel mogelijk vrachtwagens van de weg halen, door op andere manieren te transporteren. Bijvoorbeeld over water. In 2020 bespaarde het bedrijf al meer dan 7000 vrachtwagenritten. 

In het duurzaamheidsrapport staat nog veel meer voorbeelden van duurzaamheidsinspanningen in de haven. Er wordt hard gewerkt om in 2050 klimaatneutraal te zijn, om binnen deze doelstelling te groeien en om te blijven innoveren. 

Benieuwd naar de impact?

Het rapport is volledig digitaal te bekijken en wordt regelmatig geactualiseerd.