22 juli 2021

Je kunt nu mammoetbotten bekijken in Portaal van Vlaanderen

Bij de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen zijn vorig jaar botten gevonden van mammoeten. Die botten kun je nu bekijken in de vaste expositie van het haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen. 

Drie mannen heffen het glas en onthullen de mammoetbotten in het Portaal van Vlaanderen.
De onthulling van de botten

In de expositie van Portaal van Vlaanderen worden de botdelen van onder andere een wolharige mammoet, een wolharige neushoorn, een paard en verschillende zeezoogdieren tentoongesteld. De selectie bestaat uit slagtanden, de eerste wervel van een wervelkolom en een kies van een kleine mammoet. De interactieve tentoonstelling geeft bezoekers informatie over de periode waarin de dieren leefden. Op een scherm kunnen mensen puzzelen om de gevonden botten naar de juiste plek in het skelet van een mammoet te slepen. Een meetlat naast de kast toont aan hoe groot de beesten waren.

Botresten onderzoeken

Bij het uitgraven van de sluishoofden van de Nieuwe Sluis Terneuzen zijn in 2020 grote aantallen botresten gevonden. Tijdens het uitgraven werden scheppen zand op een grote zeef geplaatst om brokstukken uit het zand te filteren. Op die zeef zijn de botresten gevonden. Na het vinden, bekeken de werkgroep Geologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en een archeoloog van Erfgoed Zeeland namens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de botten. Daarna is de herkomst van het materiaal vastgesteld. Een aantal stukken zijn vervolgens onderzocht door het Centrum voor Isotopen Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij stelden vast dat het botmateriaal van de landzoogdieren minstens 42.000 jaar oud is. Het botmateriaal van de zeezoogdieren is tussen de 15 en 2,5 miljoen jaar oud.

De opening

Op dinsdag 20 juli 2021 opende Erik Merrienboer, burgemeester van de gemeente Terneuzen, het nieuwe onderdeel van de tentoonstelling. De burgemeester werd bijgestaan door Eric Marteijn, projectdirecteur Nieuwe Sluis Terneuzen en Gijs van den Berg, voorzitter van het Portaal van Vlaanderen.

Meer weten?

Het Portaal van Vlaanderen is in juli en augustus dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Een bezoek aan het informatiecentrum is gratis. Kijk voor meer informatie op de website van Nieuwe Sluis Terneuzen.