09 juli 2021

Elf partijen tekenen samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe

En petit comité tekenden vertegenwoordigers van provincies, gemeenten, de havensector en natuurorganisaties op 17 juni 2021 de gezamenlijke afspraak om het Grenspark Groot Saeftinghe verder te brengen. Hoe houd je landbouw, natuur en haven met elkaar in balans? Daar heb je elkaar voor nodig, zo vinden ze.

Ondertekenaars (2 vrouwen, 7 mannen) van het samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe poseren rond de ondertekende akte op een schildersezel.

Grenspark Groot Saeftinghe strekt zich uit over Nederlands en Vlaams gebied, en brengt allerlei functies samen. Van verdronken land met brak water en uitgestrekte natuur tot drukke haven. De Streekholders (lokale stakeholders) zijn vol energie aan de slag en geven het gebied kleur en waarde. Zo experimenteren landbouwers met gewassen die goed zijn voor de biodiversiteit. Er is natuur, heerlijke streekproducten, economische activiteit in de haven en natuurlijk ook dorpjes met elk hun eigen sfeer en vermaak. De mens kan er alles, en staat dus centraal.

Dromen waarmaken

Aan de andere kant zijn er ook uitdagingen: denk aan de maatschappelijke beroering rond het natuurherstel in de Hedwige-Prosperpolder. Maar Pieter Jan Meire kijkt vol positiviteit vooruit: “Nu krijgen we 5 jaar de tijd om alle dromen die we hebben, uit te voeren in het gebied met die 11 partners, maar ook zeker met de streekholders.” Die partners zijn Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Beveren, gemeente Hulst, Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland, De Vlaamse Waterweg nv, Agentschap Natuur en Bos, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Natuurpunt Waasland VZW, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever. Samen geven ze een vervolg aan het Interreg-project wat liep van 2016 tot 2020.

Lees meer op www.grenspark-groot-saeftinghe.eu of bekijk de reportage van streekholder Jan Rubbens voor RTV Scheldemond: