15 juni 2021

Werkconferentie Zuidwestelijke Delta 30 juni

Op woensdag 30 juni vindt weer een nieuwe werkconferentie Zuidwestelijke Delta plaats. Als regio wil Zuidwestelijke Delta toewerken naar een klimaatrobuuste, waterveilige, veerkrachtige en vitale Delta. De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 dient als inspiratie om verder te bouwen aan de regio, en om klaar te zijn voor de toekomst.

Foto van de oosterscheldekering.

Programma

Het interactieve online programma op 30 juni duurt van 12:30 tot 17:00 uur. Onder leiding van dagvoorzitter Kim Coppes start het programma met een keynote speech van Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, en een paneldiscussie. Daarna volgt een workshopronde. De thema’s voor de workshops zijn:

  • Sterke en aantrekkelijke kust
  • Dynamische dijkzones
  • Vitaal polder- en krekenlandschap
  • Rijke platen, slikken en schorren
  • Gezonde en verbonden zeearmen

Aan het einde zal er gezamenlijk worden afgesloten.

Ben jij er 30 juni bij?

Je kunt je tot 24 juni aanmelden voor de werkconferentie via het aanmeldformulier van Zuidwestelijke Delta. Het hele programma vind je in de nieuwsbrief van Zuidwestelijke Delta.