03 juni 2021

Zetstenen van bagger als duurzame dijkbescherming

Waterschap Scheldestromen start in 2022 een proef waarbij ze zetstenen proberen te maken van bagger, om ze vervolgens te gebruiken voor de steenbekleding van dijken. Het doel is om dijken met de zetstenen duurzamer te kunnen beschermen. 

Foto van een dijk.

Versterking

Zetstenen worden doorgaans gebruikt in dijken, golfbrekers en andere waterbouwkundige werken. Bij deze proef zal het waterschap kijken of van bagger gemaakte stenen sterk genoeg zijn om een dijk te beschermen. Dit wordt uitgetest bij de dijkversterking van Hansweert. 

De proef zal in 2022 starten, en duurt een paar maanden. Er zal een proefveld van honderd vierkante meter worden aangelegd waar de proef zal plaatsvinden. Aan het einde van 2022 zal blijken of de test succesvol is. Het project vindt plaats in kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Waterschap Scheldestromen werkt hierbij samen met het innovatiebureau NETICS.

Innovatieprijs

Het idee om zetstenen te maken van bagger werd in 2019 genomineerd voor de landelijke innovatieprijs van de Unie van Waterschappen. Het idee was innovatief genoeg om verder uit te werken tot deze proef.

Duurzame ambities

Het waterschap Scheldestromen heeft verschillende klimaat- en duurzaamheidsambities. Zo willen ze in 2025 100% energieneutraal zijn en in 2030 volledig circulair te werk gaan. Dit duurzame project sluit mooi aan bij de ambities. De baggerspecie waar de zetstenen van worden gemaakt, wordt namelijk lokaal gewonnen. Als zetsteen uit baggerspecie bruikbaar is, bespaart dit CO2-uitstoot van bijvoorbeeld transport.

Bagger was vroeger een afvalmateriaal. Nu wordt het gebruikt als circulaire grondstof. Zetstenen van bagger hebben daarnaast ecologische meerwaarde: de stenen worden samengesteld uit lokale grondstoffen en sluiten daarom goed aan op het lokale ecosysteem. Dit is goed voor de ontwikkeling van flora en fauna.