01 april 2021

Vogels in de Hedwige-Prosperpolder

In maart 2020 begonnen graafmachines in opdracht van het Sigmaplan de Hedwige-Prosperpolder om te vormen tot natuurgebied. De werkzaamheden zijn nog volop in gang. Met dit project beschermt het Sigmaplan ons beter tegen overstromingen. Maar mensen zijn niet de enigen die hier baat bij hebben: ook vogels profiteren ervan.

Een strandloper

De werkzaamheden in de Hedwige-Prosperpolder geven namelijk ook een flinke boost aan de rijkdom aan wilde planten en dieren die in het estuarium van de Schelde leven. Zo levert het veel goeds op voor vogels; ze vinden er volop voedsel en een gebied om te broeden.

Grays kustslak

De hoge stuwkracht van de Westerschelde zorgt voor een getijdengebied met slikken en schorren in Saeftinghe. Daar kunnen vogels rusten en broeden. Het landschap biedt bijvoorbeeld een uniek leefgebied voor Grays kustslak, een kleine kieuwslak die leeft op schorren, slikken en kwelders. Door veranderingen in de zeestromingen is deze slakkensoort sterk in aantal afgenomen. Gelukkig kunnen ze in de Westerschelde met miljoenen tegelijk op één plek leven. Goed nieuws voor vogels in dit gebied, voor hen zijn de slakken een smakelijke hap. In het Vlaamse deel van de Hedwigepolder zullen vooral moerasvogels profiteren, en in het Nederlandse deel vooral kustvogels; steltlopers zoals strandlopers en plevieren. Ook voor tureluurs en scholeksters is dit een uitgelezen plek om te broeden.

Toekomstbeeld

Vogelbescherming Nederland heeft zich jarenlang ingezet voor uitbreiding van de getijdennatuur in de Westerschelde. In de voorjaarsuitgave van hun tijdschrift  stelden ze dat verschillende soorten vogels in het getijdengebied van Saeftinghe een nieuw geschikt leefgebied zullen herkennen. Zo zullen in de toekomst de visdief, bergeend, kleine plevier en kluut snel van het gebied profiteren. Na hen kunnen ook de zilverreiger, kokmeeuw en bontbekplevier opduiken. Een goede zaak voor vogels, dus!