17 maart 2021

Hogere dijken rond Forten Lillo en Sint-Filips

Het Fort van Lillo en het Fort Sint-Filips – ooit de trotse verdedigingsposten van de stad Antwerpen – krijgen een opknapbeurt. Tussen de forten in Antwerpen wordt vanuit Sigmaplan de waterkering over een afstand van 8 kilometer verhoogd. Zo zijn de haven en de stad beter beschermd tegen stijgende waterpeilen van de Schelde.

Foto van de haven van Antwerpen, vanaf het water genomen.
De haven van Antwerpen

Hogere dijken

Sigmaplan gaf opdracht voor hoognodige dijkwerken uit tussen beide sites. De dijken tussen de forten worden verhoogd. Ook aan Fort Lillo zelf komt een hogere dijk. Boven op de vernieuwde dijk wordt een breed fietspad aangelegd, voor verkeer in beide richtingen. Een mooie route voor fietsers, zo vlak langs de Schelde! 

Slikken en schorren

Ter hoogte van Fort Sint-Filips krijgt de Schelde extra speelruimte: in een kribbe kunnen zich slikken en schorren ontwikkelen. Door de hogere waterkering ontstaat op termijn ruim 20 hectare nuttige getijdennatuur. Het Waterbouwkundig Laboratorium en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zullen de kribbe monitoren. Met hun onderzoek brengen ze de impact van de kribbe op de stroomsnelheden en de natuur in kaart.

De slikken en schorren zorgen voor meer biodiversiteit in en rond de Schelde. De bodemdiertjes in de modderige slikken vormen namelijk een smakelijk hapje voor allerlei soorten watervogels.

Dijkwerken, sanering en ontpoldering

De waterkering in dit gebied zal er deels als een dijk en deels als een waterkeringsmuur uitzien. Voor deze werken kunnen starten, moet de vervuilde locatie van het historische fort Sint-Filips eerst gesaneerd worden. De realisatie van deze dijkwerken, sanering en ontpoldering gebeurt in samenwerking met het Havenbedrijf Antwerpen.

In totaal wordt zo’n 8 kilometer dijk opgehoogd. De dijkwerken zijn opgedeeld in vier zones, die een voor een worden aangepakt. Twee van de vier zijn er nu al afgewerkt. In de zones rond Fort Sint-Filips zijn nog volop werkzaamheden gaande.